Jump to content


Photo

S-au lansat fondurile europene pentru agricultori!


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 abeba

abeba

    junior

  • Membri
  • Pip
  • 7 posts

Posted 05 March 2008 - 03:53 PM

Incepand cu data de 3 .03.2008 se pot depune proiecte pentru accesarea de fonduri europene pentru investitii in mediul rural care sunt eligibile pe masura 121, 123 si 322. Ce se finanteaza?
[b][u]121: [/u] [/b]
[list]
[*]Construirea ºi/sau modernizarea clãdirilor utilizate pentru producþia agricolã la nivel de fermã, incluzându-le ºi pe cele pentru protecþia mediului;
[*]Construirea ºi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producþia de lapte care se încadreazã în sistemul european al cotei de lapte numai pentru capacitatea care este la nivelul cotei de producþie deþinute de beneficiar;
[*]Construirea ºi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice ºi instalaþiilor de irigat, asigurarea utilitãþilor în vederea respectãrii condiþiilor de mediu;
[*]Investiþii necesare adaptãrii exploataþiilor pentru agricultura ecologicã;
[*]Investiþii pentru producerea ºi utilizarea durabilã a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;
[*]Achiziþionarea sau achiziþionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maºini, utilaje, instalaþii, echipamente ºi accesorii, echipamente ºi software
[*]Investiþii în apiculturã, cu excepþia celor realizate prin Programul Naþional Apicol;
[*]Investiþii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei , cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, rãcire etc.;
[/list]
[b] [u]123 : [/u][/b]
[list]
[*]Construcþii noi ºi/sau modernizarea clãdirilor folosite pentru procesul de producþie, inclusiv construcþii destinate protecþiei mediului, infrastructurã internã ºi utilitãþi, precum ºi branºamente ºi racorduri necesare proiectelor;
[*] Construcþii noi ºi/sau modernizãri pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;
[*] Achiziþionarea sau achiziþionarea în leasing de noi utilaje, instalaþii, echipamente, aparate ºi costuri de instalare;
[*] Investiþii pentru îmbunãtãþirea controlului intern al calitãþii materiei prime, semifabricatelor, produselor ºi subproduselor obþinute în cadrul unitãþilor de procesare ºi marketing
[*] Achiziþionarea sau achiziþionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitãþii de producþie ºi marketing;
[*] Cumpãrarea de tehnologii (know-how), achiziþionarea de patente ºi licenþe pentru pregãtirea implementãrii proiectului;
[*] Organizarea ºi implementarea sistemelor de management a calitãþii ºi de siguranþã alimentarã, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
[*] Taxe pentru arhitecþi, ingineri ºi consultanþi, studii de fezabilitate
[*] Achiziþionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.
[/list]

[b][u]322: [/u][/b]
[list]

[*]Crearea ºi modernizarea infrastructurii fizice de bazã;
[*] Crearea ºi dezvoltarea serviciilor publice de bazã pentru populaþia ruralã;
[*] Protejarea patrimoniului cultural de interes local ºi natural din spaþiul rural.
[/list]


Limite de buget:
valoare minima proiect : 5000 Euro

[u][b]121:[/b][/u]
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanþat prin Mãsura 121 este de 5.000 de Euro – aceastã sumã reprezentând valoarea totalã eligibilã a proiectului
Valoarea maximã a cofinanþãrii publice este de [b]1.000.000 Euro[/b], iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 50%. Valoarea maximã eligibilã a unui proiect nu va depãºi [b]2.000.000 Euro [/b]Plafonul de 50% al sprijinului financiar nerambursabil se poate mari cu :[b]5%[/b] pentru investiþiile realizate de [u]tinerii agricultori [/u]sub 40 ani, [b]10%[/b] pentru investiþiile realizate de agricultorii din[u] zonele montane cu handicap natural[/u], în zone cu handicap natural ºi în arii naturale protejate , [b]25%[/b] pentru investiþiile având drept scop protecþia apelor împotriva [u]poluãrii cu nitraþi [/u]proveniþi din surse agricole
Valoarea maximã a cofinanþãrii publice poate ajunge la [b]1.500.000 Euro[/b], cu o pondere a sprijinului nerambursabil de [b]maxim 50%[/b], pentru proiectele care includ ºi investiþii pentru producerea ºi utilizarea energiei regenerabile. Valoarea maximã eligibilã a unui astfel de proiect va fi de [b]3.000.000 Euro[/b].
Valoarea maximã a cofinanþãrii publice poate ajunge la [b]2.000.000 Euro[/b], cu o pondere a sprijinului nerambursabil de [b]maxim 50%[/b], pentru proiectele care [u]aparþin unei forme asociativ[/u]e ºi care deservesc membrii acesteia. Valoarea maximã eligibilã a unui astfel de proiect va fi de [b]4.000.000 Euro[/b].
Valoarea maximã a cofinanþãrii publice este de [b]800.000 Euro[/b], iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de [b]maxim 40%[/b]. Valoarea maximã eligibilã a unui proiect nu va depãºi [b]2.000.000 Euro[/b]. Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu: [b]10% [/b]pentru [u]tinerii agricultori[/u], [b]10%[/b] pentru zonele montane cu handicap sau [u]arii protejate[/u], [b]25%[/b] [b]numai pentru anul 2010[/b], pentru investiþiile având drept scop [u]protecþia apelor [/u]împotriva poluãrii cu nitraþi proveniþi din surse agricole
Valoarea maximã a cofinanþãrii publice poate ajunge la [b]1.600.000 Euro[/b], cu o pondere a sprijinului nerambursabil de [b]maxim 40%,[/b] pentru proiectele care aparþin unei forme asociative ºi care deservesc membrii acesteia. Valoarea maximã eligibilã a unui astfel de proiect va fi de [b]4.000.000 Euro.[/b]
Valoarea maximã a cofinanþãrii publice poate ajunge la [b]1.200.000 Euro[/b], cu o pondere a sprijinului nerambursabil de [b]maxim 40%[/b], pentru proiectele care includ ºi investiþii pentru[u] producerea ºi utilizarea energiei regenerabile[/u]. Valoarea maximã eligibilã a unui astfel de roiect va fi de [b]3.000.000 Euro.[/b]

[u][b]123: [/b][/u]
Pentru [u]microîntreprinderi ºi întreprinderi mici ºi mijlocii [/u]– cuantumul sprijinului este de[b] 50% din valoarea eligibilã [/b]a investiþiei, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de [b]2.000.000 euro/proiect.[/b]
Pentru investiþiile care aparþin unei [u]forme asociative ºi care deservesc membrii acesteia [/u]– cuantumul sprijinului este de [b]50% din valoarea eligibil[/b]ã a investiþiei, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de [b]3.000.000 euro/proiect[/b]
Pentru [u]alte întreprinderi [/u]– cuantumul sprijinului este de [b]25%[/b] din valoarea eligibilã a proiectului, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de [b]2.000.000 euro/proiect.[/b]

Pentru mai multe detalii: 0788312508 sau madalina.botorogeanu@gmail.com

Edited by abeba, 05 March 2008 - 03:54 PM.

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users