Jump to content


Photo

Purcei de rasã


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 Alexandru Vasiliu

Alexandru Vasiliu

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 2 posts

Posted 20 March 2006 - 09:19 PM

Vã salut cu respect!
Este prima datã când folosesc aceastã cale de comunicare, ºi îmi cer scuze dacã problemele expuse nu fac întrutotul obiectul activitãþii dumneavoastrã.
Nu ºtiu dacã mã pot numi crescãtor de porci, având douã scroafe, din care una(LANDRACE/MARELE ALB, cumpãratã de la SUINTEST Oarja, jud. Argeº, montatã, cu certificat de origine de UARZ) aflatã la a doua montã artificialã cu MARELE ALB, a fãtat 11 purcei (8 femele) care au în prezent 32 zile ºi circa 12 kg., iar cea de a doua, este produsul celei dintâi, de la prima fãtare din monta cu MARELE ALB efectuatã de SUINTEST, ºi care ar urma sã fete la începutul lunii mai.
Fratele meu este inginer zootehnist, specializat în creºterea suinelor, ºi în baza indicaþiilor sale, am creat un minim de condiþii în adãpost (spaþiu separat pentru purceii sugari, lampã cu infraroºii, hrãnirea scroafei ºi a purceilor cu nutreþuri combinate), astfel cã greutatea purceilor de care am pomenit mai înainte, era cuprinsã în a doua zi de viaþã între 1,800 kg. (cel mai mic) ºi 2,100 kg(cel mai mare).
Imediat dupã înþãrcare, aº vrea sã îi vând, ºi aº dori sã mã ajutaþi, mãcar cu un sfat, sã gãsesc un cumpãrãtor serios, care sã îi ia pe toþi odatã.
La fel ca în cazul seriilor anterioare de purcei, obþinuþi de la alte scroafe, îi voi învãþa ºi pe aceºtia sã mãnãnce porumb boabe, întrucât pe la noi, existã credinþa cu totul greºitã, cã porcul care nu mãnâncã boabe, nu este bun.
Mai am o problemã: am auzit de la cineva, cã pe postul de radio Oltenia, la emisiunea duminicalã de agriculturã, ar fi fost prezentatã o firmã din judeþul Dolj cred, care oferã în baza unui contract, purcei pentru creºtere, în condiþiile în care ei asigurã furajul ºi tot ei preiau animalele ajunse la greutatea de sacrificare, plãtind o sumã pentru fiecare cap de animal crescut. Ce îmi puteþi spune în acest sens ºi ce mã sfãtuiþi?

#2 ludik

ludik

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 14 posts

Posted 26 March 2006 - 05:25 AM

care este pretul pe care l solicitati pentru 4 din cele 8 femele?
multumesc

#3 Alexandru Vasiliu

Alexandru Vasiliu

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 2 posts

Posted 26 March 2006 - 08:37 PM

care este pretul pe care l solicitati pentru 4 din cele 8 femele?
multumesc

<{POST_SNAPBACK}>Bunã seara! M-am gândit la 2,7 mil. negociabil. Vã rog oferiþi ºi dumneavoastrã un preþ. În cazul în care i-aþi cumpãra pe toþi preþul negociabil ar fi mai mic.

Aºtept un rãspuns, eventual un apel telefonic.
Vã mulþumesc!
1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users