Jump to content


Photo

ferma de pui de carne


 • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 paul_a

paul_a

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 1 posts

Posted 15 July 2007 - 10:00 AM

Buna ziua!
As dori daca se poate sa imi spuneti si mie cum si unde pot gasi legislatia in vigoare pentru deschiderea unei ferme de pui de carne(plecand de jos..sa zicem la o productie de 200-300 de pui pe tura). De asemeni as dori sa aflu mai multe detalii de spre acest tip de afacere...eventual daca exista vreun site ce ofera acest tip de informatii(costuri incubatoar, necesarul de autorizatii, necesar si tipologie furaje, ingrasaminte...etc). Am cautat pe net existenta unor firme de consultanta pe acest tip de afacere in zona Moldovei sau eventual in Jud. Neamt...si nu am gasit aproape nimic. Ati putea sa imi dati niste sfaturi? sau niste adrese de firme sau site-uri?
Va multumesc foarte frumos

#2 kosfunny

kosfunny

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 35 posts

Posted 17 July 2007 - 08:16 AM

Si eu as fi interesat de asa ceva!!!

#3 kosfunny

kosfunny

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 35 posts

Posted 17 July 2007 - 08:18 AM

Buna ziua!
As dori daca se poate sa imi spuneti si mie cum si unde pot gasi legislatia in vigoare pentru deschiderea unei ferme de pui de carne(plecand de jos..sa zicem la o productie de 200-300 de pui pe tura). De asemeni as dori sa aflu mai multe detalii de spre acest tip de afacere...eventual daca exista vreun site ce ofera acest tip de informatii(costuri incubatoar, necesarul de autorizatii, necesar si tipologie furaje, ingrasaminte...etc). Am cautat pe net existenta unor firme de consultanta pe acest tip de afacere in zona Moldovei sau eventual in Jud. Neamt...si nu am gasit aproape nimic. Ati putea sa imi dati niste sfaturi? sau niste adrese de firme sau site-uri?
Va multumesc foarte frumos

Acest forum nu prea este activ, dar cauta si pe yahoo, unde exista un grup al crescatorilor de pasari.Poate gasesti mai usor un raspuns acolo!

#4 leonardstafie

leonardstafie

  Moderator

 • Moderatori
 • Pip
 • 38 posts
 • Gender:Male
 • Location:IASI
 • Interests:avicultura

Posted 28 November 2007 - 11:36 AM

Buna ziua!
As dori daca se poate sa imi spuneti si mie cum si unde pot gasi legislatia in vigoare pentru deschiderea unei ferme de pui de carne(plecand de jos..sa zicem la o productie de 200-300 de pui pe tura). De asemeni as dori sa aflu mai multe detalii de spre acest tip de afacere...eventual daca exista vreun site ce ofera acest tip de informatii(costuri incubatoar, necesarul de autorizatii, necesar si tipologie furaje, ingrasaminte...etc). Am cautat pe net existenta unor firme de consultanta pe acest tip de afacere in zona Moldovei sau eventual in Jud. Neamt...si nu am gasit aproape nimic. Ati putea sa imi dati niste sfaturi? sau niste adrese de firme sau site-uri?
Va multumesc foarte frumos

va rog sa imi comunicati adresa de mail si va trimit legislatie in vigoare,

dr. ing. Leonard Constantin Stafie


#5 leonardstafie

leonardstafie

  Moderator

 • Moderatori
 • Pip
 • 38 posts
 • Gender:Male
 • Location:IASI
 • Interests:avicultura

Posted 28 November 2007 - 11:37 AM

Buna ziua!
As dori daca se poate sa imi spuneti si mie cum si unde pot gasi legislatia in vigoare pentru deschiderea unei ferme de pui de carne(plecand de jos..sa zicem la o productie de 200-300 de pui pe tura). De asemeni as dori sa aflu mai multe detalii de spre acest tip de afacere...eventual daca exista vreun site ce ofera acest tip de informatii(costuri incubatoar, necesarul de autorizatii, necesar si tipologie furaje, ingrasaminte...etc). Am cautat pe net existenta unor firme de consultanta pe acest tip de afacere in zona Moldovei sau eventual in Jud. Neamt...si nu am gasit aproape nimic. Ati putea sa imi dati niste sfaturi? sau niste adrese de firme sau site-uri?
Va multumesc foarte frumos

va rog sa imi comunicati adresa de mail si ce va intereseaza exact, adresa mea este leonard24s@yahoo.com

dr. ing. Leonard Constantin Stafie


#6 leonardstafie

leonardstafie

  Moderator

 • Moderatori
 • Pip
 • 38 posts
 • Gender:Male
 • Location:IASI
 • Interests:avicultura

Posted 01 November 2011 - 08:44 AM

Legislatie generalã
1. Ordinul 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei Sanitar veterinare privind înregistrarea/autorizare sanitar-veterinarã a unitãþilor/centrelor de colectare/exploataþiilor de origine ºi a mijloacelor de transport din domeniu sãnãtãþii ºi al bunãstãrii animalelor, a unitãþilor implicate în depozitarea ºi neutralizarea subproduselor de origine rotec care nu sunt destinate consumului uman ºi a produselor procesate.
Organism emitent
Autoritatatea Nationala Sanitar Veterinara ºi pentru Siguranþa Alimentelor
Transpune Regulamentul CE nr 1 din 22 decembrie 2004

2. Ordinul 147 din 21 iunie 2006 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare privind condiþiile de biosecuritate în exploataþiile avicole comerciale, precum ºi a Procedurii privind miºcarea pãsãrilor vii, a produselor, subproduselor ºi a gunoiului de la pãsãri
Organism emitent
Autoritatatea NationalaSanitar Veterinara ºi pentru Siguranþa Alimentelor


3. Ordinul 13 din 21 februarie 2008 pentru aprobarea Normei sanitary veterinare privind cerinþele minime pentru înregistrarea de informaþii co ocazia inspecþiilor în exploataþiile în care animalele sunt þinute pentru scopuri zootehnice
Organism emitent
Autoritatatea Nationala Sanitar Veterinara ºi pentru Siguranþa Alimentelor
Transpune prevederile Deciziei Comisiei 778/2006 /CE
Anexa 1 informaþii despre Sisteme de creºtere a gainilor ouãtoare ºi prevederile corespunzãtoare din norma sanitary veterinarã nr 136/2006
4. Ordinul 75 din 15 august 2005 pentru aprobarea Normei sanitary veterinare privind protecþia animalelor de fermã
Organism emitent
Autoritatatea Nationala Sanitar Veterinara ºi pentru Siguranþa Alimentelor
Transpune prevederile Deciziei Comisiei 58/1998 /CE
ORDIN nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei
Organism emitent
MINISTERUL SANATATII
ORDIN Nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.

5. ORDONANTA DE URGENTA nr.108 din 27 iunie 2001 privind exploatatiile agricole
Organism emitent
Guvernul României

Legislatie pui de carne
6. Ordinul 30 din 20101 pentru aprobare NORMA SANITARA VETERINARA privind stabilirea normelor minime de rotective a puilor destinati productiei de carne

Organism emitent
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

7. DIRECTIVA 2007/43/CE A CONSILIULUI din 28 iunie 2007 de stabilire a normelor minime de protecție a puilor destinați producției de carne
Legilsaþie de mediu
Legislaþia europeanã
În ceea ce priveºte impactul ambiental al depozitelor de dejecþii, existã douã directive europene care trebuie luate în considerare:
8. Directiva Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecþia apelor împotriva poluãrii cu nitraþi proveniþi din surse agricole (91/676/CEE) ºi Directiva Consiliului 96/61/CEE din 24 septembrie 1996 privind prevenirea ºi controlul integrat al poluãrii.
9. Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 stipuleazã cã statele membre trebuie sã stabileascã un cod sau coduri de bune practici agricole care sã fie puse în aplicare de cãtre agricultori în mod voluntar. Codurile de bune practici agricole trebuie sã conþinã prevederi care sã acopere, printre altele, depozitarea dejecþiilor animaliere ºi aplicarea îngrãºãmintelor (fertilizatorilor) pe terenul agricol. Acestea trebuie sã specifice capacitatea ºi construcþia bazinelor de depozitare a dejecþiilor animaliere, inclusiv mãsuri pentru prevenirea poluãrii apelor prin scurgerea de efluenþi ºi nãmol de epurare în apele subterane ºi infiltrarea în apele de suprafaþã a lichidelor ce conþin dejecþii animaliere.
10. Directiva Consiliului 96/61/CEE din 24 septembrie 1996 privind prevenirea ºi controlul integrat al poluãrii stabileºte mãsurile pentru prevenirea sau limitarea poluãrii aerului, apei ºi solului prin emisii. De asemenea, directiva include mãsuri pentru a obþine un nivel ridicat al protecþiei mediului în ansamblul sãu. Directiva Consiliului 96/61/CEE din 24 septembrie 1996 privind prevenirea ºi controlul integrat al poluãrii se aplicã exploataþiilor de pãsãri mai mari de: 40 000 de pãsãri.
Legislaþia româneascã
11. Directiva Consiliului 96/61/CEE din 24 septembrie 1996 privind prevenirea ºi controlul integrat al poluãrii stabileºte mãsurile de prevenire ºi limitare a poluãrii aerului, apei ºi solului prin emisii. Directiva este valabilã pentru exploataþiile de pãsãri cu o capacitate mai mare de 40.000 de capete.
12. Codul de bune practici agricole din România include urmãtoarele cerinþe:
ŸTrebuie evitatã diluþia dejecþiilor, acolo unde este posibil, deoarece aceasta determinã o valoare
fertilizantã imprevizibilã. Totuºi, în cazul în care se stocheazã ºi efluenþii pluviali, este necesarã o capacitate de stocare mai mare (articolul 130).
ŸDepozitarea dejecþiilor lichide trebuie sã se facã în rezervoare etanºe, construite din material corespunzãtoare, impermeabile ºi rezistente la coroziune. În caz contrar se pot produce fenomene de poluare (articolul 132).
ŸÎn vederea realizãrii instalaþiilor ºi spaþiilor de depozitare este necesar sã se respecte urmãtoarele condiþii (articolul 133):
- amplasamentul ºi zona în care se construieºte se aleg în funcþie de reþeaua hidrograficã din vecinãtate ºi de prezenþa pãdurilor;
- spaþiile de depozitare sã fie situate în apropierea terenurilor agricole;
- capacitatea pentru depozitare sa fie proiectatã în funcþie de numãrul existent de animale;
- asigurarea unei etanºeitãþi perfecte a spaþiilor pentru depozitare;
- materialele ºi instalaþiile utilizate la construcþie sã fie de calitate.
ŸLa construcþia depozitelor de bãlegar solid se va avea în vedere ca acestea sa aibã o bazã din beton, sã fie prevãzuþi cu pereþi de sprijin ºi sistem de colectare a efluenþilor, în special a celor ce se produc în timpul ploilor (articolul 138).
ŸDepozitarea ºi pãstrarea gunoiului de grajd este necesar sã se facã în platforme special
amenajate. În acest scop, platformele trebuie hidroizolate la pardosealã, construite din beton ºi prevãzute cu pereþi de sprijin înalþi de 2 metri, de asemenea hidroizolaþi, ºi cu praguri de reþinere a efluentului ºi canale de scurgere a acestuia cãtre un bazin de retenþie (articolul 139).
ŸPlatformele trebuie sã aibã o capacitate suficientã de stocare, sã aibã drumuri de acces ºi sã nu fie amplasate pe terenuri situate în apropierea cursurilor de apã sau cu apa freaticã la micã adâncime. De asemenea, ele trebuie amplasate la o distanþã de cel puþin 50 de metri faþã de locuinþe ºi sursele de apa potabilã (articolul 140).
ŸGunoiul se pãstreazã în aceste platforme îndesat, acoperit cu un strat de pãmânt de 15-20 centimetri grosime (articolul 141).

dr. ing. Leonard Constantin Stafie


#7 anca12

anca12

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 3 posts
 • Gender:Male

Posted 27 March 2014 - 11:44 AM

Multumim pentru legislatie.

 

_____________________________

Va invit sa aflati mai multe despre crearea de pagini web 


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users