Jump to content


Photo

COPA: Forþa dinamicã a agricultorilor europeni


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 secretarul

secretarul

    junior

  • Membri
  • Pip
  • 67 posts

Posted 25 February 2007 - 01:56 PM

COPA: Forþa dinamicã a agricultorilor europeni

La înfiinþare, COPA (Comité des Organisations Professionnelles Agricoles) numãra 13 organizaþii membre din 6 state membre de atunci. COPA numãrã astãzi 53 de organizaþii membre din 25 de þãri ale Uniunii Europene, la care se adaugã 4 organizaþii din Bulgaria ºi una din România ºi 7 organizaþii în relaþii de parteneriat din Islanda, Norvegia, Elveþia ºi Turcia.
Tratatul nu a definit relaþiile dintre autoritãþile comunitare ºi reprezentaþii sectorului agricol. Dar Comisia a manifestat rapid dorinþa unei cooperãri strânse cu reprezentanþii organizaþiilor agricole ºi le-a in-vitat sã participe cu titlul de observatori la Conferinþa de la Stresa din 1958.

COPA: Sindicalism agricol european

Tratatul de la Roma care a pus bazele Co-munitãþii Economice Europene, semnat pe 25 mar-tie 1957 a fixat principalele dispoziþii cadru de ba-zã ale politicii agricole comune (PAC).
Tratatul nu a specificat relaþiile între autori-tãþile europene ºi reprezentanþii sectorului agricol. Dar Comisia a manifestat rapid dorinþa unei coope-rãri strânse cu reprezentanþii organizaþiilor agricole ºi i-a invitat sã participe cu titlul de observatori la Conferinþa de la Stresa din 1958.
ªi agricultorii, convinºi de importanþa Co-munitãþii Europene pentru sectorul lor, au creat prima organizaþie europeanã reprezentativã, COPA, care a luat fiinþã în data de 6 septembrie 1958.
Un an mai târziu, pe 26 septembrie 1959, cooperativele agricole din Comunitatea Europeanã au creat o organizaþie reprezentativã la nivel euro-pean, COGECA (Confédération générale de la coopération agricole).
Secretariatul general al COPA, stabilit la Bruxelles la 1 aprilie 1959 a fuzionat cu cel al lui COGECA la 1 decembrie 1962.

In fotografie de la stanga: domnul Rudolf Schwarzbock, Presedintele COPA si Manole Benieamin, Presedintele Sindicatului Agricultorilor "Cultivatorii Directi din Romania", la intrunirea din 19.01.2007 de la Berlin, organizata cu ocazia saptamanii verzi in Germania.

Attached Thumbnails

  • IMG_19711.jpg

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users