Jump to content


Photo

alerta de gripa aviara


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 NICOLETA

NICOLETA

  REVISTA FERMA

 • Moderatori
 • Pip
 • 24 posts
 • Gender:Female

Posted 07 October 2005 - 08:43 PM

GRIPA AVIARA - FARA FRONTIERE

autor: Mihai DECUN

Apariþia epidemiilor de gripa la pasari ºi la om genereaza temeri în lumea ºtiinþei. Zeci de institute de virusologie cauta soluþii pentru prevenirea producerii necontenite de noi variante antigenice de virus. Chiar daca Organizaþia Mondiala a Sanataþii declara ca omenirea nu este înca pregatita sa faca faþa unui asemenea pericol, avicultorii îºi pun speranþa în programele de biosecuritate locale ºi aºteapta progresele ºtiinþifice, care sa conduca la prepararea de vaccinuri eficiente.

Gripa aviara este produsa de un virus specific
Denumirea de gripa sau influenþa aviara include mai multe stari patologice, produse de catre diverse subtipuri ale virusurilor gripale. Cea mai cunoscuta forma de gripa aviara este cea numita pesta aviara clasica, care nu a mai aparut în þara noastra din anul 1941. În ultimii ani etiologia gripei a fost intens studiata ºi este bine cunoscuta, constituind un model de adaptare a virusului la diferite gazde, cu consecinþe importante sub aspect epidemiologic. Virusul gripal este încadrat în grupul Influenzavirus, tipul (specia) A. Are dimensiunea de aproximativ 80-120 nanometri ºi prezinta în zona centrala un filament de ARN. Înveliºul extern al particulei virale - numit pericapsida, este de natura lipoproteica ºi prezinta pe suprafaþa doua tipuri de spiculi, alcatuiþi din hemaglutinina (H) ºi neuraminidaza (N) (vezi figura 1). Hemaglutinina (H) joaca un rol important în adsorbþia virusurilor pe suprafaþa celulei - gazda ºi în realizarea infecþiei virale, iar neuraminidaza (N) este o enzima care determina eliberarea virusului din celule ºi confera capacitatea de a se raspândi repede.
Sub aspect epidemiologic, virusurile gripale (de tip A) sunt subîmparþite în subtipuri pe baza caracteristicilor antigenice ale glicoproteinelor de suprafaþa (H ºi N). Se cunoaºte existenþa a peste 15 subtipuri distincte dupa hemaglutinina (H) ºi 9 subtipuri dupa neuraminidaza (N). Subtipurile se caracterizeaza fiecare printr-o formula antigenica proprie, care reflecta asemanarile ºi deosebirile dintre diferitele tulpini. De exemplu, pandemia de gripa la om din anii 1957 - 1958 a fost provocata de subtipul H2N2, iar epidemia din anul 1968, care a pornit din Hong Kong, a fost provocata de subtipul H3N2. Patogenitatea virusului gripal este codificata în mai multe segmente genomice, ceea ce favorizeaza pluralismul antigenic ºi de patogenitate. La virusul gripal a fost dovedita experimental posibilitatea de reasortare genomica, care explica apariþia unor tulpini gripale pandemice, cu o structura antigenica noua, din parentali umani ºi animali. Astfel, se considera temeinic argumentata ideea ca virusul A/Hong Kong/1968/H3N2 a avut ca progenitori de reasortare genomica tulpina de provenienþa umana H2N2 ºi tulpina de raþa A/Ucraina/1963/H3N8.

Tabloul clinic ºi anatomo-patologic al gripei
Tabloul clinic al infecþiilor gripale aviare este foarte variat, dependent de tipul de virus, specia de pasari, vârsta ºi condiþiile de întreþinere. Formele clinice cele mai grave le prezinta pesta aviara, cu tulburari respiratorii, circulatorii, digestive ºi nervoase. Exista o mare asemanare sub aspect clinic între pesta aviara ºi pseudopesta aviara (boala de Newcastle), cu deosebirea ca în pesta aviara apar frecvent ºi edeme ale þesutului conjunctiv subcutanat, localizate mai ales la cap ºi gât. Edemele constituie semne caracteristice, foarte importante pentru orientarea diagnosticului, dar acestea sunt inconstant prezente ºi apar nu numai în pesta aviara. Uneori gripa pasarilor evolueaza numai cu manifestari respiratorii sau digestive ºi chiar asimptomatic. Forma asimptomatica poate fi demonstrata numai prin evidenþierea anticorpilor serici.
Modificarile anatomopatologice constau în leziuni asemanatoare cu cele din pseudopesta, la care se adauga prezenþa edemelor gelatinoase în þesutul conjunctiv subcutanat, a exsudatelor seroase, sero-fibrinoase sau sero-hemoragice în cavitaþi ºi a hemoragiilor pe seroase ºi mucoase. În proventricol pot sa apara hemoragii diseminate sub forma de inel, dar lipsesc modificarile cu caracter necrotic-difteroid, obiºnuit întâlnite în pseudopesta. În gripa aviara cu manifestari predominent respiratorii, obiºnuit, se constata catar conjunctival, rinita, traheita, sinuzita, aerosaculita ºi pneumonie interstiþiala. Diagnosticul de certitudine al bolii se bazeaza pe izolarea ºi identificarea virusului gripal sau/ºi pe evidenþierea anticorpilor în serul sanguin al pasarilor trecute prin boala.

Aspecte epidemiologice
Pesta aviara clasica, nemaifiind semnalata de mulþi ani în þarile europene, este puþin probabil sa mai apara în þara noastra. In schimb, gripa, determinata de alte subtipuri de virus, decât cel care produce pesta, poate sa apara prin nerespectarea masurilor de profilaxie generala ºi neasigurarea condiþiilor igienice de întreþinere a pasarilor. Izolarea diferitelor tipuri de virus gripal de la vrabii, rândunica de mare, prepeliþe ºi evidenþierea anticorpilor specifici în serul sanguin a mai multor specii de pasari salbatice ºi la om, arata ca spectrul de patogenitate al virusurilor gripale aviare este foarte larg, ceea ce complica activitatea de prevenire a acestor infecþii. Transmiterea virusurilor aviare la om este destul de rara, deoarece omul nu poseda receptorii necesari ataºarii virusului de celulele þinta. Când aceasta se produce, boala la om nu are tendinþa de raspândire, evolueaza sub forma de cazuri sporadice. În mod obiºnuit, pentru realizarea transmiterii virusurilor aviare la om este necesara o gazda intermediara, reprezentata de porc, care poseda receptori atât pentru tipurile de virus aviare, cât ºi pentru cele umane. Aºa se explica apariþia mai frecventa a gripei umane în þarile din Asia, unde cohabitarea strânsa a pasarilor cu porcii în cadrul gospodariilor þaraneºti este obiºnuita, asemanator cu cea se întâmpla ºi în þara noastra. Se crede ca, în cazurile în care virusul gripal aviar evolueaza la un om cu gripa, determinata de unul din tipurile umane, este posibila o reasortare antigenica între cele doua tipuri de virusuri, care se finalizeaza cu un nou tip antigenic în stare sa produca o pandemie (epidemie de nivel mondial). Cu alte cuvinte, porcul ºi omul joaca rolul de vas de amestec genetic între tulpinile aviare ºi cele umane, pentru formarea de noi tulpini pandemice (vezi figura 2).
La începutul anului 2004 au fost raportate cazuri de gripa aviara, cu tipul A(H5N1), la pasari ºi la om în Vietnam (64 de provincii), Korea, Thailanda, Japonia, Taiwan, Cambodgia, Indonezia, Laos, China etc. Din zona asiatica boala s-a transmis, prin intermediul pasarilor salbatice calatoare ºi a comerþului cu produse specifice aviculturii, în Canada, S.U.A., Chile (A/H7N3), Uruguay, Argentina, Marea Britanie ( A/H1N1 - 125 de cazuri la copii), Noua Caledonie etc. În acest an (2005), virusul gripei a trecut din China în Siberia, de unde, în luna iulie, a trecut peste munþii Ural ºi a ajuns în republica Kalmukia (sudul Rusiei), producând o mortalitate crescuta atât la pasarile domestice, cât ºi la cele salbatice. În prezent, virusul gripal H5N1, transmisibil la om, este prezent ºi în alte cinci regiuni din Rusia. Este pentru prima data când virusul se propaga în partea europeana a Rusiei, separata de Siberia prin lanþul Munþilor Ural. Cu toate ca au fost împuºcate peste o suta de mii de pasari salbatice în zona europeana a Rusiei, mai ales în zona Marii Caspice, exista teama ca prin migraþia pasarilor salbatice, boala se va raspândi în întreaga Europa. În Olanda a fost instituita masura de trecere în stabulaþie închisa a peste cinci milioane de pui, raþe ºi curcani, din cele aproximativ 80 de milioane de pasari crescute în aer liber. Decizia vizeaza limitarea riscurilor de transmitere a gripei aviare în cursul perioadei de migraþie a pasarilor salbatice. Masuri similare au fost adoptate ºi în Germania. Cele 25 de þari din UE au interzis importurile de pasari din mai multe þari asiatice (Cambodgia, China, Indonezia, Laos, Malaysia, Coreea de Nord, Pakistan, Thailanda, Vietnam), iar recent pe lista au fost adaugate Rusia ºi Kazahstanul. Amploarea deosebita a epidemiilor de gripa aviara la pasari ºi om, l-a determinat pe preºedintele SUA, George W. Bush, sa propuna recent la Conferinþa ONU constituirea unui parteneriat internaþional pentru prevenirea ºi combaterea bolii.

Pierderile economice
La nivel mondial pierderile economice produse de gripa aviara sunt imense, ceea ce a determinat O.I.E. sa includa aceasta boala într-un program de supraveghere stricta. În cursul epidemiei din Pensylvania - SUA (1983/1984), pentru combaterea bolii au fost eutanasiate ºi distruse aproximativ 17 milioane de pasari, în valoare de aproximativ 350 de milioane de dolari; în episodul din Italia (1999/2000) a fost necesara sacrificarea ºi distrugerea a 14 milioane de pasari, în valoare de 200 de milioane de dolari; în anul 2002 în Chile au murit un numar imens de pasari ºi au sacrificate 12 000 de pasari, pagubele fiind evaluate la peste 25 de milioane de dolari, iar în ultimul episod din Olanda (2003) au fost eutanasiate ºi neutralizate 30 de milioane de pasari, în valoare de 750 de milioane de dolari º.m.d. Eutanasierea unui numar aºa de mare de pasari, într-un timp foarte scurt ºi fara riscul de difuzare a bolii, a ridicat probleme tehnice deosebite, fiind necesara conceperea de metode ºi instalaþii deosebit de complexe ºi foarte costisitoare. Pierderi economice deosebit de mari au rezultat ºi din întreruperea unor legaturi economice, pe perioada aplicarii masurilor de carantina antiepizootica.

Ce se poate face pentru protecþia pasarilor ºi a populaþiei umane?
Vaccinarea pare sa fie singura posibilitate certa de prevenire a gripei aviare, dar utilizarea vaccinurilor în acest scop este limitata din considerente economice. Vaccinurile inactivate dau o imunitate de scurta durata ºi utilizarea lor presupune o permanenta cunoaºtere a tipurilor existente în teritoriu, pentru o continua adecvare a compoziþiei antigenice a vaccinului corespunzator evoluþiei procesului de reasortare genomica a virusurilor care produc boala. Pentru combaterea bolii la pasari în focarele diagnosticate, este necesara sacrificarea întregului efectiv ºi efectuarea de dezinfecþii generale riguroase în adaposturile depopulate, în abatoare ºi în întreprinderile de valorificare a deºeurilor organice.
Pentru protecþia populaþiei umane faþa de contaminarea cu virusul gripal aviar este esenþiala respectarea normelor de igiena veterinara pe tot parcursul procesului de creºtere a pasarilor ºi de obþinere ºi de prelucrare a produselor avicole. Vaccinarea antigripala obiºnuita, care se practica anual în þara noastra, nu asigura o protecþie faþa de virusurile gripale aviare, deoarece acestea sunt diferite din punct de vedere antigenic. Pe plan mondial, a fost pusa la punct prepararea de vaccin contra tipului aviar H5N1, dar OMS apreciaza ca în cazul apariþiei unei pandemii de gripa aviara nu ar fi posibila o producþie suficienta de vaccin, nici macar pentru populaþia Europei. De aceea, se considera ca protecþia pasarilor ºi a oamenilor faþa de gripa aviara trebuie realizata preponderent prin masuri de protecþie generala, nespecifica. În transmiterea la distanþa a acestor virusuri un rol important revine pasarilor salbatice migratoare, care nu trebuie sa vina în contact cu pasarile domestice ºi nici cu furajele ºi apa destinata acestora. Este mai ales important ca pasarile domestice sa fie crescute în spaþii închise, în care nu au acces pasarile salbatice. Aceasta masura trebuie aplicata cu prioritate în localitaþile aflate pe culoarele de migraþie a pasarilor salbatice acvatice. În România, exista doua culoare mari de migraþie a pasarilor de þarm: din nord (mai ales din Marea Baltica) ºi din sud (Delta Nilului, Dakkar ºi Africa subsahariana) spre Delta Dunarii sau alte lunci din sudul þarii. Dinspre nord (Marea Baltica), dar posibil ºi din est (Marea Caspica) migraþia pasarilor ameninþa teritoriul României cu gripa aviara, iar dinspre sud cu virusul encefalitei West Nile, care se manifesta tot mai frecvent, fiind transmis de þânþari (la animale ºi la om). Transmiterea virusurilor gripale pe alte cai ºi mai ales prin ou, deºi pare posibila, nu a fost înca constatata în condiþii naturale. Tratamentul termic al carnii ºi oualor exclude posibilitatea infectarii omului pe aceasta cale, iar spalarea cu apa calda ºi sapun a mâinilor ºi în general a suprafeþelor contaminate, ca ºi utilizarea de antiseptice ºi dezinfectante uzuale, asigura distrugerea virusului gripal în decurs de câteva minute.
Fig.1 Structura schematica a virusului gripalFig. 2 Epidemiologia gripei

#2 razvanro

razvanro

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 3 posts

Posted 18 November 2006 - 09:09 AM

Care este legatuta intre apicultura si gripa aviara ? cumva se pot molipsi si albinele de gripa aviara?
razvan

#3 Guest_EdwardOl_*

Guest_EdwardOl_*
 • Guests

Posted 14 December 2014 - 10:06 AM

Getting a home loan is just like getting recognition at the end of each academic year in school. While we have great respect for the art of acting, as explicated from Stanislavsky to Strasberg, the latter of whom we knew well and were fond of, we have never understood how the usual snippets who decide to become actors ascend in the minds of the public from being initially generally regarded as likely neer-do-wells to being considered the most readily available font of insightful advice on just about every topic that troubles the frontal lobe of contemporary humanity. Check that the magician is a member of magic societies such as the Magic Circle and the International Brotherhood of Magicians. Many people wander the earth believing they the lack the strength and power to achieve their goals. experience. Then something happened. If you say yes to each person that consumes your time, you will waste valuable time that guides you nowhere. Obviously there are some sources of the B5 vitamin that are better than others but a balanced diet will provide more than enough.
Diy Solar Water Heater - Earn Up To $36.60/sale Solutions - An Update
Discover the treatment to information about Premature Ejaculation in Sexual
Speedy Plans Of Help Me! Im In Love With An Addict For 2012
An Update On Rudimentary Details For Viral Traffic Empire Formula - Pretty Powerfu Staffl!
felicito por tu trayectoria related internet page Persuasivo Review ¡ Conquista

This is magic that requires no props or fancy apparatus and there are now many great magical Websites where you can learn hosts of magic tricks for free. What most people call chemistry is a sense that the two of you are just meant to be together. Ask your friends and family about websites that they have used to help you find one that you can trust and be sure of. The incident was recorded by the hospitals camera. Last but not least, besides dragonfly musical instruments applications, there are some other very successful combinations such as the one with vocals.
http://reiloveletter...ightnow.soup.io
http://lidielindenme...stigating Swift
http://ringthefirstp...sylodre.soup.ioThe Who. Weight loss programs today are making use of herbal medicines considering that it is safe to use and without any side-effects. With the evolution of the Sony PSP from portable gaming device to a full fledge entertainment media center, people everywhere are finding new and exciting ways to use their PSP. You should not choose an overpowering tree; the tree should be one of good shape, with something interesting about its bark, leaves, flowers or fruit. through the day. "Is it not useless for me to draw a sword. When you want to create a home entertainment center, you will be able to buy all the equipment you will need from Sony.

Other links:
http://teamwebbs.34....=1279140&extra=
1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users